Incasso
 

Onbetaalde facturen zijn een gevaar voor de financiële gezondheid van uw bedrijf.  La-On neemt die zorg  gedeeltelijk of volledig van u over.

Want het is een misvatting dat incasso omslachtig en duur is. Op de juiste manier worden niet alleen uw facturen betaald, maar blijven uw klanten ook uw klanten. De nieuwe Potpourriwet  heeft de advocaat bovendien meer juridische mogelijkheden gegeven.

La-On heeft een eigen softwaresysteem waarmee schuldinvorderingen van KMO’s en multinationals nauwgezet worden opgevolgd. Dit houdt de kost laag, hoe klein de factuur ook is.

Daarnaast contacteert La-On uw klant discreet en oplossinggericht. De klantenrelatie staat centraal.

De cash flow wordt gegarandeerd en de klantenrelatie blijft op lange termijn behouden. Uw schuldinvorderingen aan La-On overlaten is dus een duurzame investering.