Referenties

Uw klanten zijn consumenten (BtoC)? Of veeleer bedrijven (BtoB)?
U bent actief in retail? Of u baat een horecazaak uit? U oefent een vrij beroep uit? Of …
U wilt uw bestaande klanten beter op hun wenken bedienen?
En nieuwe klanten voor uw bedrijf winnen?

Schotel ons uw uitdaging voor. We zetten er onze tanden in, en hoe!
En dat we van alle markten thuis zijn, tonen enkele van onze bekendste referenties aan.

BackBone media is een kleine speler tussen de grote communicatiebureaus. Toch mogen we volgende bedrijven rekenen tot onze tevreden klanten, ja zeg maar gerust vrienden, ‘partners in crime’…

Een bescheiden greep uit onze klantenportefeuille…